© 2015 by van Silfhout Group

Hedendaagse traditionalisme

 

Uitgerekend in Nederland, decennialang een bolwerk van moderne en supermoderne architectuur, heeft sinds de jaren negentig een onmoderne architectuur furore gemaakt. In deze scriptie analyseer ik deze onmoderne architectuur van verschillende kanten.Ik richt ik mij in het bijzonder op het spanningsveld dat tussen de voor- en tegenstanders van de hedendaagse traditionalistische architectuur. Want hoe verhouden architecten, architectuurhistorici, critici en potentiële bewoners zich ten aanzien van deze architectonische verschijningsvorm en hoe moet ik mij als toekomstige architect plaatsen in deze huidige discussie over het hedendaags Traditionalisme?

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Klik hier voor het scriptie document

 

                                                                      Klik hier voor de scriptie omslag